Menu

- Stravné v ŠJ -

Stravné v školskej jedálni

Stravné v školskej jedálni

CENA STRAVNEJ JEDNOTKY:

Žiaci:     

raňajky:               0,47 € - len pre ubytovaných na internáte

desiata:               0,34 € - len pre ubytovaných na internáte

obed:                   1,39 €

večera:                0,79 € - len pre ubytovaných na internáte

Zamestnanci:

obed:                   1,21 €

 

Stravu treba uhradiť trvalým príkazom na účet:

číslo účtu IBAN: SK4881800000007000493388

(KS 0308 , VS mesiac, za ktorý je platba  (092017)

Správa pre príjemcu: treba zadať meno žiaka a triedu

Suma:          

teoretické vyučovanie pre 3- ročné odbory                             - 20€ 

teoretické vyučovanie + prax pre 3- ročné odbory                 - 25€ 

teoretické vyučovanie pre maturitné odbory                           - 25€

teoretické vyučovanie + prax pre maturitné odbory      - 30€

pre ubytovaných na internáte:   žiaci SOŠ                     – 50€

                                                      ostatní žiaci                 – 20€

Po zaplatení stravy bude žiak prihlásený na obed a dostane lístky. Žiaci bez stravného lístka obed nedostanú. Odhlasovanie a prihlasovanie stravy deň vopred do 09.30 hod osobne u vedúcej školskej jedálne p. Línkovej, tel.č. 034 698 3442, alebo mailom: sosse.veducasj@zupa-tt.sk

 

 

Kontakty SOŠ Senica:

sekretariát: 034 651 3790                             

zborovňa: 034 698 3444                               

vrátnica: 034 651 2713

web: www.sossenica.sk

e-mail: sossenica@sossenica.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, V. Paulinyho - Tótha 31/5, 905 01 Senica
    V. Paulinyho - Tótha 31/5, 905 01 Senica
  • ÚSTREDŇA: 034 6512713

    SEKRETARIÁT: 034 6513790

    FAX: 034 6983440

Fotogaléria