• Stravné v školskej jedálni

    • Stravné v školskej jedálni

     CENA STRAVNEJ JEDNOTKY:

     Žiaci:     

     raňajky:               0,70 € - len pre ubytovaných na internáte

     desiata:               0,59 € - len pre ubytovaných na internáte

     obed:                   1,36 €

     večera:                0,84 € - len pre ubytovaných na internáte

     Zamestnanci:

     obed:                   1,18 €

      

     Stravu treba uhradiť trvalým príkazom na účet:

     číslo účtu IBAN: SK48 8180 0000 0070 0049 3388

     (variabilný symbol – pridelený od vedúcej ŠJ,

     alebo na stránke školy v sekcii KOMUNIKÁCIA-PLATBY-MOJE PLATBY)

     Správa pre príjemcu: treba zadať meno žiaka a triedu

     Suma:          

     len teoretické vyučovanie, alebo len prax                                          - 14 € 

     teoretické vyučovanie + prax                                                                - 28 €

     pre ubytovaných na internáte:     žiaci SOŠ                                         - 73 €

                                                           ostatní žiaci                                     - 45 €

     Po zaplatení stravy bude žiak prihlásený na obed a pri odoberaní stravy používa čip v školskej jedálni. Odhlasovanie a prihlasovanie stravy deň vopred do 10.00 hod osobne u vedúcej školskej jedálne p. Línkovej, tel.č. 034 698 3442, alebo mailom: sosse.veducasj@zupa-tt.sk,

     alebo elektronicky na edupage stránke - v sekcii jedálny lístok

      

      

     Kontakty SOŠ Senica:

     sekretariát: 034 651 3790                             

     zborovňa: 034 698 3444                               

     web: www.sossenica.sk

     e-mail: sossenica@sossenica.sk

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
   • sossenica@sossenica.sk
   • technik@sossenica.sk
   • SEKRETARIÁT: 034 6513790 FAX: 034 6983440
   • V. Paulinyho - Tótha 31/5, 905 01 Senica
   • 00351997
   • 2021086947
   • Voľné pracovné miesta: p. Katarína Valentová e-mail: valentova.katarina@zupa-tt.sk tel.: 034 698 3441
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje