• Učitelia

    • Ing. Jarmila Adásková
    • Ing. Jarmila AdáskováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.E
    • Mgr. Veronika Šebestová
    • Mgr. Veronika ŠebestováMajsterka
    • Mária Balážová
    • Mária BalážováPomocná vychovávateľka
    • Mgr. Dana Bašnárová
    • Mgr. Dana BašnárováŠkolská psychologička
    • Peter Cigánek
    • Peter CigánekMajster
    • Bc. Ján Dananai
    • Bc. Ján DananaiMajster
    • Bc. Michal Fabián
    • Bc. Michal FabiánMajster
    • Mgr. Iveta Fajnorová
    • Mgr. Iveta FajnorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.G , IV.A
    • Mária Ferenčíková
    • Mária FerenčíkováUpratovačka
    • Ing. Júlia Gabčová
    • Ing. Júlia GabčováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: II.E
    • Bc. Kristián Gál
    • Bc. Kristián GálMajster
    • Ing. Viktória Heickerová
    • Ing. Viktória HeickerováMajsterka
    • Mgr. Gabriela Hrabinová
    • Mgr. Gabriela HrabinováVychovávateľka
    • Mgr. Peter Hutta
    • Mgr. Peter HuttaUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.F
    • Mgr. Dana Huttová
    • Mgr. Dana HuttováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.H
    • Mgr. Eva Chocholáčková
    • Mgr. Eva ChocholáčkováMajsterka
    • Vladimír Chudý
    • Vladimír ChudýMajster
    • Ľubica Jozefáková
    • Ľubica JozefákováMajsterka
    • Ing. Eva Kaňová
    • Ing. Eva KaňováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Ing. Monika Kodajová
    • Ing. Monika KodajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B