• Aktuálne

      • Rozlúčka v internáte

       26. 6. 2023

       Blíži sa leto a aj naše deti sa už tešia na letné prázdniny. Tak ako každý školský rok, aj tento sme si zorganizovali športové popoludnie spojené s vyhodnotením VVČ za tento školský rok. Žiaci sa najskôr zabavili na rôznych súťažiach, ako je obliekanie podušky, pitie 0,5 l mlieka na čas, tancovanie v kruhu, hod do krabice a iné. V druhej polovici sme odmenili drobnosťami žiakov, ktorí boli počas školského roka aktívni a vzorní v správaní, vyhodnotili sme bodovanie izieb v čistote a poriadku a na záver všetci žiaci dostali sladkú odmenu - zmrzlinu. K tomu všetkému nám hrala príjemná hudba a ozýval sa smiech a radosť, že sa zasa jeden školský rok končí. 

     • POTULNÁ GALÉRIA
      • POTULNÁ GALÉRIA

       26. 6. 2023

       Dnes na našu školu prišla Potulná galéria. Žiaci a žiačky si užili zaujímavý progra o kritickom myslení, dezinformáciách, ale hovorilo sa aj o sile hoaxov.

       Ako hľadať pravdu a kde... to všetko netradičným spôsobom, v príjemnom prostredí školy.

      • Spájanie generácií

       22. 6. 2023

       Spájanie mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením bolo cieľom akcie, na ktorú boli pozvané naše žiačky - kozmetičky a kaderníčky spolu s majsterkami odborného výcviku Veronikou Šebestovou a Martou Rosovou.

       V Zariadení opatrovateľskej služby v Krajnom nás privítala 2.6.2023 pani riaditeľka Ing. Jana Sukupová a inštruktor sociálnej rehabilitácie Mgr. Peter Chalupa. Po krátkej prehliadke priestorov nás uviedli do ich tvorivej dielničky. Tu už bola  zorganizovaná aktivita s názvom Dámsky deň – Lady Day.

       Našou úlohou bolo vytvoriť najaktívnejším dámam v tomto zariadení kadernícky a kozmetický servis ktorý si bežne nedoprajú. Týmto milým paniam sa naše dievčatá snažili spríjemniť nielen deň ale ubrať im aj pár rôčkov. Za snahu, ochotu a profesionálny prístup si zaslúžia veľkú pochvalu. Na výsledky ich práce sme počuli zo všetkých strán len tie najlepšie odozvy, samotné dámy boli veľmi spokojné.

       Na záver tejto vydarenej akcie sme s dievčatami skonštatovali, že aj tento typ aktivít má svoj význam a nové dojmy a skúsenosti majú obohacujúci vplyv na všetkých zúčastnených.

       MOV Marta Rosová

      • Ústna časť záverečnej skúšky

       22. 6. 2023

       Ústne záverečné skúšky na škole začali. Je to dôležitý krok skúšky, po ktorom sa otvoria dvere do profesionálneho sveta.

       Ako prebieha táto časť skúšky?

       Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určí najmenej 25 tém a žiak má na odpoveď maximálne 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút. Záverečná skúška je verejná. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a časť z nich aj výučný list ako doklad o získanej kvalifikácii.

       Držíme všetkým palce!

      • MLADÝ TVORCA 2023

       21. 6. 2023

       Podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie je cieľom celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorá sa začala na výstavisku Agrokomplexu v Nitre.

       Na 30. ročníku predstaví naša škola (pod vedením MOV Končitej a Chocholáčkovej) počas troch dní svoje prednosti a možnosti štúdia  viac ako 80 škôl z celého Slovenska.

       Zámerom vystavovateľov je vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje výstava väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

       Program dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

        

       Výstava trvá od 20.06 do 23.06.2023 na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 09.00 -16.00 hod.

        

      • ŠI

       15. 6. 2023

       V školskom internáte vážne i veselo

       V mesiaci máj sme pre žiakov pripravili dve besedy na vážnu tému...

            Záchranár p. Zdeněk Babíček žiakom podal zaujímavú informácie o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych vážnych zdravotných ťažkostiach a úrazoch. Žiakov téma veľmi zaujala, najmä praktické ukážky, do ktorých sa aktívne zapájali.

            Mgr. Adriána Dvouletá z RÚVZ Senica prišla žiakom porozprávať o nebezpečných účinkoch používania drog. Drogy sú v dnešnej dobe vážnym problémom – hlavne pre teenagerov. Drogová závislosť je predovšetkým riešenie rôznych problémov, ktoré si nesie človek so sebou ešte predtým, než siahne po droge.

            Okrem týchto vážnych tém, sa žiaci vo voľnom čase  venujú rôznym športovým aktivitám. Teraz prebieha v školskom internáte volejbalový turnaj. Do súťaže sa zapojili 4 zmiešané družstvá. Vyskúšali sme si aj cvičný požiarny poplach s výborným časom 2:35.

            Okrem toho pripravujeme trocha oneskorený športový deň ku Dňu detí a na záver školského roka budeme spoločne grilovať. Takto spoločne ukončíme školský rok. Žiaci aj vychovávateľky sa už tešia na prázdniny. Dovidenia v septembri ...

      • Skills Slovakia Gastro junior METRO CUP 2023

       15. 6. 2023

       Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré dnes už právom patria medzi gastronomické umenie.  Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať  pritom z kulinárskych tradícií  svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ako ukázať šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu tohto odboru pred odbornou verejnosťou.

       Členovia  odbornej hodnotiacej komisie prijali úlohu hodnotiť  objektívne podľa stanovených kritérií a precízne vnímali predvedené technologické postupy, chuť hotových jedál, kombinácie použitých surovín, konzistenciu, vône a úpravy zhotovených jedál a múčnikov.  Boli nimi pre kuchárov - Peter Duranský, víťaz národného kola prestížnej súťaže Bocuse d´Or Slovakia2021,  Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC, Daniel Melicherik expert EuroSkills. V odbore cukrár náročnú úlohu predsedu komisie vykonávala Mgr. Jozefína Zaukolcová , predsedníčka Klubu cukrárov SZKC a porotkyňa v TV relácii „Pečie celé Slovensko“  a členmi  Michal Baniar  a Bc. Viera Sebíňová.

        

       Ďakujeme našim študentom za reprezentáciu školy a prípravu MOV na súťaž.

      • POME SENICA

       12. 6. 2023

       Študentský parlament mesta Senica, ako hlavný organizátor usporiadal dňa 9.6.2023 v rámci stredných škôl rôzne športové súťaže s názvom  „Pome Senica“.

       Naša škola sa zúčastnila súťaženia vo volejbale, futbale a vybíjanej.

       Vo vybíjanej nás reprezentovali žiačky: Eva Blanáriková - kapitánka, Sofia Kovářová, Helena Danielová, Vanesa Balážová, Eliška Reháková, Ester Kaňová, Laura Mrázová, Vanesa Malá. Držali sme sa hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa´´. Napriek  4. miestu naše družstvo nesklamalo.

       Žiaci 4.A (Barkóciová Liana, Berkyová Michaela, Černeková Martina, Iuras Janko, Lakatoš Dominik, Tomek Tomáš, Kelemenová Martina, kapitánka: Hamplová Sofia) odboru cukrár- kuchár sa odvážne sa postavili silnej konkurencii volejbalistov ostatných stredných škôl zo Senice.

        

       Vo futbale : Polakovič Pavel, Horák Marcel, Bartoš Adam, Hudec Jakub, Kubinec Sebastián, Króča Patrik, Matiašovský Patrik, kapitán: Kadlečík Luboš.

       Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa šťastia pri záverečných skúškach.

      • ODBORNÁ EXKURZIA

       9. 6. 2023

       Dňa 9.6.2023 sa uskutočnila odborná exkurzia do senickej pekárne Faun.

       Ďakujeme za výklad, zaujímavosti o pečení, zariadení, chodu prevádzky, ktorý si mali možnosť vypočuť a vidieť žiaci odboru kuchár-cukrár.

        

      • MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM PRE MATURANTOV

       9. 6. 2023

       POSLEDNÝ MESIAC

       Maturanti, registráciu o motivačné štipendium 9 000 eur si môžete podať iba do 30.6.2023.

       Maturuješ v tomto školskom roku?

       Pokračuješ v štúdiu na slovenskej vysokej škole?

       Ak áno, poď na stránku https://stipendia.portalvs.sk/ .

       Registrácia a podanie žiadosti Ti zaberie iba pár minút, ale výsledok stojí za to.

       Úspešný uchádzač získa 300 eur na mesiac počas prvých 3 rokov VŠ. Štipendium nie je účelovo viazané. Poberať ho budeš môcť aj počas Erasmus pobytu.

       Tento rok udelíme celkovo 1550 štipendií.

       Šancu máš aj Ty!

      • Študenti študentom...

       9. 6. 2023

        

       ... pripravujú výbornú večeru pre ubytovaných žiakov na školskom internáte

        

       PS: Staň sa súčasťou tímu a prihlás sa.

        

       2. kolo prijímacích skúšok je 20.6.2023. NEVÁHAJ !

        

       VOĽNÉ UČEBNÉ ODBORY

       3661 H murár

       6444 H čašník, servírka

       6468 F pomocník v kuchyni

       2487 H 01 autoopravár mechanik

       2977 H cukrár, kuchár

       6456 H kaderník

       ŠTUDIJNÉ ODBORY s MATURITOU

       6442 K obchodný pracovník

       6444 K čašník, servírka

       6446 K kozmetik

      • DEŇ DETÍ V CDR HOLÍČ

       9. 6. 2023

       Dňa  06.06.2023 pripravili žiačky odboru kozmetik Ziacky odboru kozmetik  z 3.E Veronika Šuchtová, Izabela Pöšteniyová a Adriana Ondisová, ako aj odboru Kadernik z 2.B Diana Blahá, Eliška Reháková a Natália Kučeková spestrenie a zaujímavý deň pre deti, mladých z Centra pre deti a rodiny v Holíči.

        

       Mov Mgr.Eva Chocholáčková a Mgr.Veronika Šebestová.

        

        

        

        

        

        

                                                                                                 

        

      • EURO TOUR v škole

       8. 6. 2023

       Dňa 7.6.2023 sa uskutočnila zaujímavá prednáška Euro Tour, ktorú pripravila kancelária EUROPA DIRECT Senica. Zameraná bola na šírenie dezinformácií. Žiaci sa taktiež dozvedeli o možnostiach mobilít v rámci Európy. Záverečná časť prednášky bola venovaná krátkemu zaujímavému testu o Európskej únii.

      • Workshop "Pštrosie mäso"

       7. 6. 2023

       Z kuracieho, slepačieho, kačacieho, morčacieho, bravčového a  hovädzieho mäsa varíme denne. Preto sme

       v SOŠPRaS Senica pripravili ochutnávku z mäsa pštrosieho.

       Študenti v odbore kuchár Tomáš Tomek (4.A) a Martina Kuklová (2.D) pripravili srbský guláš, stejk s rajčinou

       a rukolou, paštétu s uhorkou, pštrosie párky a dezert z pštrosieho vajcia s čerstvým ovocím.

       S pani majiteľkou som sa stretla počas kovidu, keď som sa bola na farme pozrieť. Už vtedy vo mne "skrsla" myšlienka urobiť workshop na našej škole. Pani Sprušanská s návrhom súhlasila a po dvoch rokoch sme sa stretli v našej jedálni, aj so všetkými ročníkmi odboru CuKu.

       V Radimove rodinka Sprušanská chová cca 300 afrických,trojprstých pštrosov. Aby sme mohli vyskúšať nielen mäsko zo pštrosa museli sme si na vajce počkať. Znášať vajcia pštros začína od marca. V tomto období začína aj párenie, kedy na jedného samca pripadajú štyri samice. Samica znesie približne 15 kusov vajec, ktoré sú umiestnené do liahní. Inkubačná doba je asi 42 dní. Po tomto období sa zo škrupiny prekope malé pstrosíča, ktoré počas troch dní nekonzumuje žiadnu stravu. Vyliahnutý vták je premiestnený do miestnosti s teplotou 25 stupňov. Po mesiaci sa presúva k novému kŕdľu pštrosov. Či sa vyliahol samec alebo samica zistíme podľa farby. Samec je čiernej a samica šedej farby.

       Vajce, ktorého hrúbka škrupiny je 3 mm a neumiesti sa do liahne, je určené na konzum.

       Po vyfúknutí vajce vážilo 0,276g. Žĺtko s bielkom 1,200g. Na prípravu bublaniny sme použili jedno vajce, 0,500 g múky, 0,500g cukru, 2 prášky do pečiva, deci vody a čerstvé ovocie.

       V domácom prostredí by cesto vyšlo na 4 plechy. Chuťovo bol koláč bol výborný, na nerozoznanie od slepačích vajec.

       Okrem celého priebehu párenia, chovu, kŕmenia, chorobnosti, spracovania mäsa a kože nám pani Sprušanská porozprávala aj úsmevné zážitky. Tie študentov zaujímali najviac. Dozvedeli sme sa, že strkanie hlavy do piesku neznamená bojazlivosť, ale vyjedanie kamienkov. Tie pomáhajú v žalúdku spracovať potravu. Vieme, že najväčší vták je veľmi zvedavý a bežať dokáže rýchlosťou 70 km/h., pritom jeden krok môže dosiahnuť dĺžku aj 7 metrov.  

       Workshop spojený s degustáciou pštrosieho mäsa mal u študentov veľký úspech.

        

       MOV Žaneta Oravcová