• Aktuálne

      • VIZÁŽ ROKA 2023

       30. 10. 2023

       Naše šikovné kozmetičky zo IV.B. Bianca Závracká a Izabela Poštenyiová SA ZAPOJILI DO 15. ROČNÍKA VIZÁŽ ROKA 2023 s témou MINIMALIZMUS.

       Podporte svojim lajkom NAŠE ŠTUDENTKY a pomôžte mu vyhrať cenu verejnosti. Lajky sa spočítavajú 4.11. o 20 hodine. 

       https://www.facebook.com/photo/?fbid=1082947373127579&set=a.1082953919793591

       Vyhodnotenie 15. ročníka bude na výstave Interbeauty Bratislava dňa 10.11. na pódiu o 13:30.

       Držíme dievčatám palce!

        

        

      • KAM NA STREDNÚ

       30. 10. 2023

       S PESTROU PONUKOU ODBOROV SME SA PREZENTOVALI NA PODUJATÍ TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA DŇA  26.10.2023 V KULTURNOM DOME V SENICI. PODUJATIE OTVORILA PODPREDSEDNÍČKA TTSK VERONIKA BÚC.

       OKREM SAMOTNEJ PREZENTÁCIE SME PRIPRAVOVALI AJ OBČERSTVENIE PRE VYSTAVUJÚCICH. 

        

        

      • EXKURZIA - AGRO RYBIA FARMA HANDLOVÁ

       30. 10. 2023

       25.10.2023 sa zúčastnili  triedy 2.B Č3, 4.A CUKU a 4.B Č4/OP na exkurzií  Agro rybia farma  Handlová, kde chovajú sumčeka afrického od liahnutia až po požadovanú hmotnosť. Krmivo pre sumčeka afrického stojí za mesiac 100 až 120 tisíc eur. A v jednej kadi chovajú  viac ako 13 000 kusov sumčeka afrického. Vyvážajú do Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska.

       Vyrábajú z neho v výrobky:  nátierky s príchuťou feferónky, fazule aj zeleniny, ďalej rybacie klobásy, mrazené a údené filety i polotovary.

       Po zaujímavej exkurzii v Agro rybia farma sme pokračovali do Hornonitrianského  banského skanzenu – hnedouhoľnej Bane Cígeľ, kde na nás čakal  pán sprievodca, ktorý nám ukázal všetky prístroje, ktoré baníci používali pri svojej práci a previezli sme sa  vláčikom na pracoviská baníkov.

       V baniach pán sprievodca odpracoval 40 rokov  a porozprával nám svoje skúsenosti a zážitky, ktoré boli veselé ale aj smutné ... kde v roku 2009 zahynulo  pri banskom nešťastí 9 baníkov. V závere bohatého programu sme navštívili aj Trenčiansky hrad. 

        

      • Kurz pohybových aktivít - pokračovanie

       23. 10. 2023

       Pokračovanie kurzu pohybových aktivít prebiehalo v piatok 20.10.2023 na futbalovom štadióne v Čáčove. Počasie nám opäť vyšlo ukážkovo, žiaci splnili všetky naplánované súťaže. Výkony v jednotlivých súťažiach sa zrátali a najlepšie triedy boli ocenené sladkými odmenami.

       Súťaže, ktoré sme absolvovali počas dvoch dní KPA:

       1. Beh do schodov

       2. Skoky družstiev na vzdialenosť

       3. Slalom s raketou

       4. Žonglovanie s futbalovou loptou

       5. Slalom vo dvojiciach so zaviazanými nohami

       6. Slalom s futbalovou loptou

       7. Hod na presnosť

       Nesúťažne sa zapojili aj triední učitelia a riaditeľka školy

       Poradie tried:

       1. 1.F

       2. 1.C

       3. 1.G

       4. 1.B

       5. 1.D

       6. 1.A

       7. 1.E

       Barteková Dominika, Hutta Peter

      • Účelové cvičenie prvých ročníkov

       20. 10. 2023

       Dňa 18.10.2023 sa konal prvý deň kurzu pohybových aktivít. Tento kurz je povinný pre všetky prvé ročníky učebných i študijných odborov. Formou turistického pochodu  sa žiaci so svojimi triednymi presunuli do areálu Kunovskej priehrady, kde si jednotlivé triedy zmerali svoje sily v súťažiach na jednotlivých stanovištiach a behoch do schodov.

        

      • NÁRODNÝ PROJEKT POP3

       19. 10. 2023

       Od 1.9.2023 sa naša škola zapojila do  Národného projektu  ktorý zastrešuje  Národný inštitút vzdelávania a mládeže  a to ,, Podpora pomáhajúcich profesii 3“ pre  materské, základné a stredné školy.

       Projekt je zameraný na podporu rovnakého prístupu a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpore ich úspešného ukončenia. Rovnako uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.                                                                                               

       Projekt na našej škole je zastúpení v pozíciách školský psychológ a 2 pedagogickí asistenti.

      • KOZMETICKÝ KONGRES – PRIMAVERA ANDORRANA

       18. 10. 2023

       Neustále vzdelávanie sa a objavovanie nových trendov je jedným zo základných pilierov, aby ste boli úspešní v tom, čo robíte.

       Nielen naši žiaci sa vzdelávajú, ale aj majstri odborného výcviku čerpajú nové poznatky vo svojom odbore.

       Preto majsterka odborného výcviku odbor kozmetik Mgr. Eva Chocholáčková sa zúčastnila kozmetického kongresu usporiadaný firmou PRIMAVERA ANDORRANA v dňoch 10. – 11.10.2023.

       Účasť na kozmetickom kongrese potvrdilo až 120 kozmetičiek z celého Slovenska a prebiehal v nádherných priestoroch  HOTEL CHOPOK v Demänovskej doline.

       O  poznatky a trendy vo svete kozmetiky sa MOV Mgr. Eva Chocholáčková rada podelí so žiačkami na odbornom výcviku.

       „ Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.“ Christine Gregoire"

        

       MOV Kozmetik: Chocholačková Eva

      • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

       18. 10. 2023

       Dňa 17.10. 2023 sme sa zúčastnili  exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi.   Sme radi, že po niekoľkých rokoch opäť môžeme obnoviť  tradíciu exkurzie za poznávaním tematiky holokaustu, vďaka ktorej si žiaci rozširujú svoje poznatky z hodín dejepisu a vychovávame ich k tolerancii a odmietnutiu akejkoľvek formy diskriminácie, rasizmu a antisemitizmu.

       Múzeum je zriadené v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V prvej časti exkurzie sme sa  zúčastnili pútavého výkladu  o obetiach holokaustu a dozvedeli sme sa o príbehoch preživších z koncentračných táborov. Prehliadkou  múzea sme pokračovali, kde sme si mohli prezrieť dobové dokumenty a exponáty, ktoré nám priblížili tragédiu slovenských Židov v období holokaustu. V exteriéri múzea sa žiaci zastavili aj pri vagóne, ktorý slúžil na transporty do koncentračných táborov a aspoň v myšlienkach sme si uctili obete holokaustu.  V poslednej časti sme sa zúčastnili prednášky, tematicky zameranej na deti a holokaust, kde sa naši žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií zo života detí počas druhej svetovej vojny.  Zistili sme aké to bolo neskutočne ťažké, byť v tej dobe dieťaťom bez vyhliadky na budúcnosť.

       Návšteva múzea nenechala nikoho z nás chladným k tragickým udalostiam histórie.  Je dôležité viesť mladých ľudí k budovaniu správneho hodnotového systému - a aj týmto spôsobom sa snažiť prechádzať tomu, aby sa tragédia, akou bol holokaust, už nikdy nezopakovala.

       Na záver by sme sa chceli srdečne poďakovať nášmu ZRPŠ, ktoré nám finančne pomohlo pri realizácii tejto úžasnej exkurzie za poznávaním histórie nášho národa a samozrejme aj vedeniu školy, ktoré túto exkurziu umožnilo. ĎAKUJEME a už tešíme na našu ďalšiu exkurziu do tajov histórie.

       Mgr. Andrej Miškovič, PK CUJ SOŠPRaS

      • Lyžiarsky výcvik 2024

       17. 10. 2023

       Vážení rodičia,

        

       aj v tomto školskom roku, tak ako veľa predchádzajúcich, organizuje naša škola pre našich žiakov lyžiarsky výcvikový kurz ( LVK ).

       Miestom konania LVK bude lyžiarske stredisko SKALKA ARENA neďaleko mesta Kremnica v Kremnických vrchoch, v dňoch 11.2. – 16.2.2023 od nedele do piatka.

       Do tohto strediska chodíme na LVK dlhé roky, vyhovuje nám, že je rodinného charakteru, zjazdovky sú denne upravované, ubytovanie vyhovujúce a strava výborná, raňajky vo forme švédskych stolov – hlavne chlapci využívajú možnosť „zjedz koľko ti chutí“ a hlavne, lyžami sa dá dostať až po dvere lyžiarne horského hotela LIMBA, v ktorom bývame ubytovaní. Únavný presun skibusom niekde na zjazdovku a tým strata času odpadá.

       V neďalekom relaxačnom centre je možnosť využiť bowlingové dráhy, sauny, malú plaváreň, čo každoročne s časťou žiakov aj využívame.

       Stále platí, že každý žiak má právo jedenkrát počas štúdia na strednej škole čerpať z ministerstva školstva 150 € na LVK. Táto suma však nepokryje všetky náklady spojené s pobytom na LVK, preto je potrebné doplatenie 120 € ako zálohy na úhradu Skipasu a jednej noci/dňa.

       Tí žiaci, ktorí nemajú vlastnú výstroj si ju majú možnosť požičať od kamaráta, známeho alebo za 45 € na celý kurz napr. od firmy Pucosport so sídlom v Senici.

       Doprava na Skalku a späť je hradená z fondu ZRPŠ.

       Žiakom, ktorí prejavili záujem rozdávame záväzné prihlášky so základnými informáciami, ak vaše deti ešte váhajú, či sa LVK zúčastniť majú čas do 27.10. 2023, chceli by sme mať už hotový zoznam účastníkov, miest je cca. 35, aj s vybratou zálohou.

       Za nás, učiteľov telesnej výchovy môžem pobyt na horách len odporúčať, zážitky, čistý vzduch, pohyb v prírode, možnosť zdokonaliť sa v lyžovaní, resp. naučiť sa lyžovať – to sú atribúty, prečo treba dotáciu od štátu plus vaše náklady využiť.

       Žiaci oslobodení od hodín telesnej výchovy so stupňom oslabenia IV. t.j. úplné oslobodenie sa LVK žiaľ zúčastniť nemôžu.

        

        

       Peter Hutta, učiteľ telesnej výchovy,

       v prípade Vašich otázok ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom EDU page.

      • Najkrajšia digitálna nástenka - hlasujme spoločne

       17. 10. 2023

       Bolo spustené hlasovanie o "NAJKRAJŠIU DIGITÁLNU NÁSTENKU", do ktorej sa zapojila aj naša škola.

       Žiaci našej školy z 2.G triedy v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách vytvorili grafický návrh elektronickej nástenky pre našu školu pomocou softvéru INFOKIOSK.

       Projekt s najväčším počtom hlasov po ukončení hlasovania získa hlavnú cenu – DIGITÁLNU NÁSTENKU – 43″ dotykový LCD monitor vrátane softvéru na výrobu a správu obsahu.

       Prosíme všetkých žiakov, rodičov, priateľov a kolegov, aby sa zapojili do hlasovania na stránke:

       www.infokiosk.software/sutaz/

       alebo na facebooku:

       https://www.facebook.com/infokioskSK

       Hlasovať je možné 1 krát za 24 hodín z jedného zariadenia (mobil, počítač, tablet) a budeme radi, ak budú na hlasovanie využité všetky elektronické zariadenia v každej domácnosti. Hlasovanie prebieha od 16.10. 2023 až do 30.10.2023.

       PODPORME KREATIVITU NAŠICH ŽIAKOV SPOLOČNÝM HLASOVANÍM

       Katarína Tkáčová

       koordinátor projektovej činnosti

      • Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov

       17. 10. 2023

          Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2023 

       12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy. Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu. Naša škola sa aj v tomto školskom roku s radosťou zapojila do projektu. Žiaci 1. E KOZ, 1.E OP, 1. B KAD, 3.D CUKU a 3. B ČŠ záložky tvorili na hodinách OKM, ODK, EVV a PAR, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Našou partnerskou školou pre tento školský rok 2023/2024 sa stala Súkromná SOŠ 

       z Trenčína.

        

                                                                                                                                                    PK SJL

        

      • ÚČELOVÉ CVIČENIE

       13. 10. 2023

       12.10.2023 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 2. ročníka a 4. A triedy.

       ÚC prebiehalo na Kunovskej priehrade, na 3 rôznych, zaujímavých stanovištiach: riešenie mimoriadnych udalostí a situácií - program pripravili DHZ Senica a MP Senica, zdravotnícka príprava a posledným stanoviskom bol pobyt a pohyb v prírode.

      • KAM NA STREDNÚ

       13. 10. 2023

       12.10.2023 sme sa zúčastnili v rámci prvej série podujatia Kam na strednú v Trnavskej župe, ktorú TTSK pripravil pre žiakov končiacich ročníky ZŠ a ich rodičov.

       Už 26.10. 2023 Vás pozývame na prezentáciu našej školy v Dome kultúry v Senici od 8,00 - 18,00. Prídite sa s nami stretnúť, ochutnať naše výrobky, či vyskúšať  niektoré remeslá.

       Sme škola pre život. 

        

        

      • ŠKOLENIE V KIA

       9. 10. 2023

       Dňa 4.10.2023 sa pedagogickí zamestnanci odboru automechanik zúčastnili školenia organizovaného TTSK v KIA Žilina.

       Program školenia bol zameraný na elektromobily. Odborníci zo spoločnosti KIA poskytli  informácie o začiatkoch elektromobilov, o súčasnom stave elektromobilov a batériách.

       Taktiež prichystali reálnu ukážku plug in hybrid, spaľovacieho motora a častí elektromotora. Po prezentácii  prebiehla diskusia na tému: mobilita, elektrifikácia, konektivita a autonómna jazda.

       Školenie bolo ukončené prehliadkou závodu KIA.

      • NOVÁ TELOCVIČŇA

       9. 10. 2023

       V rámci skvalitňovania športovej infraštruktúry pri župných stredných školách  začala  výstavba novej telocvične pri našej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici.  

       Novostavba telocvične v Senici bude pozostávať z dvoch konštrukčných blokov, pričom v cvičiacej miestnosti telocvične je navrhnuté basketbalové, volejbalové a tenisové ihrisko.

       Samostatný objekt bude energeticky úsporný a na budove bude umiestnená fotovoltaika a realizované budú aj vodozádržné opatrenia.

      • FINANČNÁ SLOBODA

       9. 10. 2023

       Ako sa orientovať v množstve informácií o finančných produktoch na trhu? Ako zhodnotiť naše peniaze? Ako sa zabezpečiť na dôchodok?

       Na tieto a mnohé ďalšie otázky nám dal odpovede projekt Finančná sloboda. 5.10.2023 nás teoreticky zasvätili do rajov finančneho trhu finanční poradcovia pán Valúšek a pán Pecha a 6.10. sme si teoretické vedomosti overili v "praxi " pri finančnej hre. A čo sme zistili? O svoje peniaze sa musíme starať a neustále sa v tejto oblasti vzdelávať.

       Ing. Jarmila  Adásková