• Aktuálne

      • FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

       29. 9. 2023

       Dňa 26.9.2023 sa hlavná majsterka odborného výcviku pre gastro odbory p. Otrubčáková Zuzana a zástupca školy pre odborný výcvik p. Španka Rastislav zúčastnili Festivalu zručností 2023, ktorý pripravil v spolupráci s Ministerstvom školstva SR Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborné prednášky sa týkali EQAVET, čiže zabezpečovania kvality OV. Samostatne sa venovali nástroju podporujúci zabezpečovania kvality odborného vzdelávania - Peer Review.

        

        

      • Z praxového denníka...

       29. 9. 2023

       Žiaci a žiačky odboru čašník na prevádzkovom pracovisku COOP JEDNOTA pripravovali tureckú kávu.Aká je skutočná turecká káva?

       Tradičná turecká káva patrí od roku 2013 na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vyznačuje sa varením kávy v džezve, čo je menšia kovová nádobka s dlhou rúčkou. Zvyčajne má kónický tvar, teda hrdlo je užšie ako spodok nádobky, no hore sa opäť rozširuje so „zobáčikom“ na nalievanie. Často je vyrobená z medi. Príprava kávy v džezve pritom nie je typická len pre Turecko, ale aj pre ďalšie okolité krajiny. Rovnako sa pripravuje napríklad aj sýrska alebo arménska káva a s džezvou sa stretnete aj na Balkáne. V oblasti Blízkeho východu sa hojne využívajú aj aromatické korenia, teda turecká káva sa často pripravuje so škoricou alebo s kardamómom. Na rozdiel od taktiež voňavej arabskej kávy sa však do tej tureckej pridáva aj cukor. (zdroj textu: www.popradske.sk)

       Ján Dananai - MOV

      • PO STOPÁCH HISTÓRIE

       29. 9. 2023

       POMALY končí september školského roka 2023/2024. 

       Je to čas vykonávania rutinných prác spojených s vyučovaním, s povinnosťami vedenia školy a učiteľov. Samozrejme aj nepedagogickí zamestnanci každej školy majú za sebou obdobie príprav školy pre tento školský rok. 

       My, vedenie a učitelia SOŠPRaS v Senici, zodpovedne plníme úlohy tak, ako vo všetkých školách na Slovensku. 

       Hľadáme cesty a spôsoby ako prácu školy posunúť vyššie a vyorať hlbšiu brázdu v poznaní našich študentov. Preto sme sa rozhodli, že mimoškolské aktivity zameriame tento školský rok okrem iného na zážitkové situácie, v ktorých sprostredkujeme študentom kontakty s vojnovou históriou Európy.

       Využijeme na to mnohé možnosti, ako bude napríklad zhliadnutie filmového predstavenia o holocauste, návšteva pamätníka holocaustu v Seredi a zájazd na autentické miesta najhorších neľudských udalostí v Poľsku, v Oswienćime.

       Vrcholom viacerých plánovaných akcií bude autobusový zájazd do Nemecka nazvaný – Za pamiatkami konca druhej svetovej vojny v Berlíne - po nemecky aj po anglicky.  

       Zájazd sa uskutoční v dňoch 22.apríla až 27.apríla 2024.

       Všetci účastníci navštívia miesta, ktoré poznajú z dokumentov a filmov, zažijú na vlastnej koži mnohomiliónové mesto a jeho atmosféru a získajú nezabudnuteľné zážitky.

       Tešíme sa, že im takéto zážitky dokážeme sprostredkovať a ponúknuť. Je pre nás veľkou odmenou, že študenti budú mať v spomienkach to, čo im škola okrem prístupu k vedomostiam dala.

       Chceme takto nadviazať na nezabudnuteľný letecký zájazd do Londýna v minulom školskom roku a chceme, aby bolo pevnou tradíciou, že študenti našej školy budú mať v každom školskom roku možnosť navštíviť metropolu Európy. 

      • ZAŽI BERLÍN

       29. 9. 2023

       Zájazd do Berlína – 2023/2024

       Vrcholom akcií spojených s históriou holocaustu a II.sv. vojny bude v našej škole autobusový zájazd do Nemecka nazvaný – Za pamiatkami konca druhej svetovej vojny v Berlíne - po nemecky aj po anglicky. Zájazd sa uskutoční v dňoch 22.apríla až 27.apríla 2024.

       Všetci účastníci navštívia miesta, ktoré poznajú z dokumentov a filmov, zažijú na vlastnej koži mnohomiliónové mesto a jeho atmosféru a získajú nezabudnuteľné zážitky.

       Program zájazdu:

       ·         Alexander Platz

       ·         Brandenburská brána

       ·         Vyhliadka z kupoly Bundestagu

       ·         Nový pamätník holocaustu

       ·         Múzejný ostrov – nové múzeum

       ·         Berlínsky Dóm

       ·         Checkpoint Charlie

       ·         Galéria Berlínsky múr

       ·         Cecilienhoff – podpis Postupimskej dohody

       ·         Potsdam – sídlo Fridricha Veľkého

       ·         Gatow – letisko v britskom sektore – vojenské múzeum

       ·         Sealife – morské akvárium

       ·         Výrobňa čokolády Ritter Sport

       ·         Tropical Island – celodenný pobyt v obrovskom aquaparku

        

       Ubytovanie: moderný hotel s raňajkami

       Doprava: diaľkový bus – je to len cca 670 km

       Cena: 430€ - doprava, ubytovanie, vstupenky, jeden obed, vstup aquapark (72€), poistenie – všetko je v cene.

       Záujemci o zájazd dostanú prihlášku u p.uč. Dany Motusovej.

       Tešíme sa, že žiakom takéto zážitky dokážeme sprostredkovať a ponúknuť. Je pre nás veľkou odmenou, že študenti budú mať v spomienkach to, čo im škola okrem prístupu k vedomostiam dala.

       Chceme takto nadviazať na nezabudnuteľný letecký zájazd do Londýna v minulom školskom roku a chceme, aby bolo pevnou tradíciou, že študenti našej školy budú mať v každom školskom roku možnosť navštíviť metropolu Európy. Máme v hľadáčiku okrem Londýna a Berlína aj Rím, Zürich, Barcelonu a iné metropoly vždy spojené s významnou históriou Európy.

       Dana Motusová

      • ZO ŽIVOTA NA INTERNÁTE

       28. 9. 2023

       Žiaci zo Školského internátu dokázali, že im na životnom prostredí záleží. Ochotne priložili ruku k dielu a zapojili sa do iniciatívy Upracme Slovensko, ktorej cieľom je vyčistiť svoje okolie.

       V utorok 19. septembra sa štyridsať študentov pustilo do zbierania odpadkov. Dostali rukavice, vrecia, a spoločne s vychovávateľmi prešli trasu od školského internátu po Ulici V. P. Tótha až po syráreň na Priemyselnej ulici. Pobyt na čerstvom vzduchu padol všetkým vhod a keďže bol spojený aj s dobrovoľnícku verejno-prospešnou aktivitou, odmenou pre všetkých bol dobrý pocit, že prispeli k čistejšiemu a krajšiemu mestu. 

      • Európsky deň jazykov v škole

       27. 9. 2023

       Hodiny cudzieho jazyka sú niekedy náročné aj pre šikovných študentov. Snažíme sa, aby každý vedel zvládnuť predpísané učivo podľa svojich schopností a zároveň, aby nebolo štúdium cudzieho jazyka plné stresu.

       Príjemným odľahčením tak je aktivita spojená s Dňom jazykov. Komunikácia medzi ľuďmi závisí od používania jazyka a preto na svete vzniklo obrovské množstvo jazykov, ktoré sa stále vyvíjajú a navzájom ovplyvňujú.

       Niektorý jazyk sa vo svojom vývine stal viac známejším a používanejším a vzdelávacie systémy na celom svete umožňujú študentom rozšírenie možností na komunikáciu v iných krajinách.

       Naša škola poskytuje študentom štúdium anglického a nemeckého jazyka. Deň jazykov 2023 bol pre žiakov príležitosťou zažiť jazyk ináč ako zvyčajne. Na anglickom jazyku sme siahli po informáciách o anglicky hovoriacich krajinách. V triede IV.A sme hovorili o histórii osídlenia územia Washingtonu a New Yorku a pozreli sme si dokument v angličtine o významných miestach v tomto veľkomeste.  V III.E sme si usporiadali kino a takisto v angličtine sme si pozreli dokumenty o Londýne, Toweri a o návšteve filmových  štúdií Harry Potter, ktoré sme navštívili so žiakmi našej školy v minulom školskom roku.

       Tiež sa zúčastníme súťaže o najlepší dizajn trička s motívom Dňa jazykov podľa stanovených kritérií. Už vieme, že si vyskúšame techniku transferu textu a fotografie na textil, čo bude tiež niečo nové.

       Návšteva v zahraničí ja ale aj tak najlepším spôsobom prekonávania jazykovej bariéry.

       Mgr. Dana Motusová

      • 30 rokov ozbrojených síl SR

       26. 9. 2023
       V Brezovej sa v piatok 22. 9. 2023 a 23.9. 2023 konali veľkolepé oslavy Dňa ozbrojených síl SR.
       Po nich ste si mohli vypočuť koncert kapely Heľenine oči, ktorá zahrala svoje najznámejšie hity. Na poli pod Barancom okrem koncertu Heľenine oči boli vidieť vojenskej techniky a vyše 200 vojakov. Na záver nechýbal koncert Vojenskej hudby OS SR spolu s Jurajom Bačom a vystúpenie DFS Iskerka.
       Súčasťou osláv Dňa OS SR bola aj spomienka pri Pamätníku hurbanovských bojov z roku 1848 v Brezovej, kde si minister obrany SR Martin Sklenár spolu s náčelníkom generálneho štábu OS SR, veteránmi a ďalšími významnými hosťami pripomenul hrdinské činy a bojový úspech slovenských dobrovoľníkov. Minister si bol tiež uctiť pamiatku gen. M. R. Štefánika na Bradle.
       A práve tak významnej udalosti sa v rámci odborného výcviku zúčastnili naši žiaci a žiačky odborov kuchár, cukrár a čašník, kde pre Ministerstvo obrany SR pripravovali slávnostný raut, priamo vo vojenských stanoch - na poli Pod Barancom.
      • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRE 1. ROČNÍK

       22. 9. 2023

       Dňa 28. 09. 2023 bude pre rodičov žiakov 1. ročníka plenárne rodičovské združenie

       v ŠJ našej školy o 15. 30 h.

       Program:

       1. Otvorenie, privítanie

       2. Oboznámenie s výškou príspevku do rodičovského združenia pri SOŠPRaS Senica

       3. Voľba zástupcu rodičov do Rodičovskej rady z radov rodičov žiakov1. ročníka za triedy 

       4. Rôzne (oboznámenie s termínmi šk. prázdnin v tomto šk.roku, plán aktivít pre triedu, základné informácie zo        šk.poriadku týkajúce sa dochádzky, vých. opatrení, riešené v triedach s triednym učiteľom po RZ, a iné...)

       5. Diskusia

       6. Poďakovanie, záver

      • DEŇ ZDRAVIA

       22. 9. 2023

       SČK, územný spolok Senica pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Senica usporiadal  20.09.2023 v Mestskom dome kultúry Deň zdravia.

       Pracovníčky SČK zmerali záujemcom hodnoty cholesterolu, krvného tlaku a saturácie kyslíka v organizme. Analyzovali podiel tuku v tele.

       Predviedli ukážky resuscitácie človeka a tiež ukázali dievčatám postup pri samovyšetrovaní prsníkov.

       Uvedenej aktivity sa zúčastnili študenti III.B a II.E s pani učiteľkou Adáskovou a Motusovou. Po počiatočnom ostychu a povzbudzovaní sa študenti aktívne zaujímali o uvedené ukážky a prakticky si vyskúšali spomínané činnosti.

        

       Dana Motúsová

        

      • Upratali sme mesto, v ktorom študujeme...

       22. 9. 2023

       Ani nám nie je  ľahostajný osud nášho mesta, preto sme sa zapojili do Svetového čistiaceho dňa a pomohli upratať časť nášho mesta. Upratovanie sme si naplánovali na utorok 19. septembra 2023, ale počasie nám neprialo. I napriek tomu sa skupina žiakov učebného odboru inštalatér spolu s pánom majstrom Chudým nedali odradiť a aj počas dažďa upratali odpadky okolo svojho pracoviska,  autobusovej stanice, predajne LIDL  a športovej  haly v Senici.  V poobedňajších hodinách  a pri slnečných lúčoch žiaci zo školského internátu spolu so svojimi vychovávateľkami a vychovávateľom pokračovali v zbere odpadkov  a vyčistili oblasť od internátu až po mliekareň Havran. 

       V stredu žiaci 1. ročníkov  Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách  a žiaci 2. ročníka učebného odboru autoopravár  spolu s majstrami MOV pozbierali odpadky v oblasti Kaplinské pole a z časti Železničnej ulice.

       Boli sme prekvapení, čo všetko sme našli .... pneumatiky, tenisky a rôzne druhy oblečenia, množstvo skla a plastov... a nebolo toho málo.

       Sme radi, že sa nám podarilo v počte 131 dobrovoľníkov zapojiť do boja s voľne  pohodeným odpadom.

        

       Ďakujeme, že z budúceho upratovania sa vrátime s prázdnymi vrecami  na odpad 😊

        

       Katarína Tkáčová , koordinátorka projektových činností

      • Rozbehol sa odborný výcvik

       7. 9. 2023

       Na našej škole sa naplno rozbieha odborný výcvik. Vôňu lahodných jedál a zákuskov cítiť na chodbách školy a Bistra v školskom internáte.

       Prvotné hodiny BOZP a príslušných opatrení sa menia na tie praktické, kde prváci začínajú spoznávať svoje remeslo, starší sú vo svojom známom prostredí.