• Aktuálne

      • Dámsky deň v Krajnom

       28. 11. 2023

       Dňa 24.11.2023 sme opäť  s kaderníčkami a kozmetičkami navštívili ZOS v Krajnom (zariadenie opatrovateľskej služby), kde sme sa veľmi tešili a dámam, ktoré sme skrášľovali,  sme spríjemnili našimi službami deň.

       Dámy sa  krásnymi účesmi a make- upom zmenili na nepoznanie a dobrou náladou spríjemňovali deň aj ostatným klientom zariadenia.

       Odchádzali sme odtiaľ s malým darčekom a úžasným pocitom a už teraz sa tešíme na ďaľšiu spoluprácu.

       MOV: Šebestová

      • EXKURZIA PIEŠŤANY

       27. 11. 2023

       Dňa 21.11. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie, v jednom z najkrajších kúpeľných miest na Slovensku, v Piešťanoch.  Kúpeľný ostrov je komplex hotelov, rozličných ubytovní, ktoré ponúkajú aj viaceré liečebné procedúry. Asi najznámejšou budovou kúpeľného ostrova je secesný hotel Thermia Palace postavený v roku 1912, počas správy kúpeľov rodinou Winterovcov. A práve do tohto luxusného hotela smerovali naše prvé kroky. V hoteli nás čakala príjemná sprievodkyňa, s ktorou sme absolvovali prehliadku hotela Thermia Palace. V hoteli sme mohli nahliadnuť do luxusných izieb a apartmánov , prezreli sme si salónik Hubertus a salónik Ferdinand, ale najviac nás zaujala štýlová reštaurácia Grand, v ktorej sa ukrýva freska od svetoznámeho maliara Alfonsa Muchu, ktorú namaľoval pre kúpele z vďačnosti za uzdravenie svojej dcéry. Na záver sme si pozreli luxusný hotelový wellness a vonkajšie hotelové bazény. Do centra mesta sme sa presunuli cez Kolonádový most, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je dielom architekta Emila Belluša a patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. V centre mesta sme si pozreli jedinečnú výstavu unikátnych modelov lietadiel s názvom     „ Slovenskí letci v 2. svetovej vojne a ich lietadlá.“ Na výstave sme mohli vidieť leteckú techniku, používanú slovenskými pilotmi a spojencami v období 2. svetovej vojny. Modely lietadiel boli špičkovo a verne vypracované podľa historických prameňov a fotografií. V rámci výstavy sme si pozreli aj videá z leteckého simulátora, zobrazujúce skutočné vzdušné súboje slovenských pilotov. Našu exkurziu sme ukončili v jedinečnom múzeu veteránov neďaleko Piešťan. Hneď pri vstupe do múzea sme objavili Packard, akým jazdili mafiáni v časoch Al Caponeho, vedľa neho jediný pojazdný Ford svojho druhu na svete. Zaujímavosťou tohto múzea je , že všetky veterány sú pojazdné a často sú využívané aj pri nakrúcaní filmov.

       Mgr. Jana Hrabinová

      • Kyberhrozby – ako sa im brániť?

       24. 11. 2023

                                                

       Dňa 23. 11. 2023 študenti 1. E  navštívili Záhorskú knižnicu v Senici, kde sa konala veľmi zaujímavá prednáška na tému: „Rizikové aspekty komunikácie v kyberpriestore a na sociálnych sieťach“. Celé to odprezentovala lektorka PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vysvetlila nám, čo je to kyberpriestor, aká komunikácia v ňom môže byť. Porozprávali sme sa o kyberšikane, o skúsenostiach s ňou. Dozvedeli sme sa, že netholizmus je internetová závislosť a slovo roka je umelá inteligencia.

       Prednáška bola interaktívna, študenti hlasovali a odpovedali na otázky pomocou mobilov, čo zvýšilo ešte väčší záujem pozornosti. Všetci sme odchádzali plní dojmov a nových poznatkov. Opäť sme si rozšírili „kyberobzory“.

                                                                                           

       PK SJL

      • KOĽKO LÁSKY...

       23. 11. 2023

       Milí rodičia, žiaci, kolegovia,radi by sme sa aj tento rok zapojili do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".Je to už 6. ročník tejto nádhernej akcie a preto si Vás dovoľujeme touto cestou osloviť a požiadať o malé darčeky pre deduškov a babičky v domovoch dôchodcov podľa Vášho uváženia.Darčeky môžete nosiť do zborovne alebo odovzdať triednym učiteľom do 1.12.2023.Vopred veľké ĎAKUJEME 💝🍀🎁Prajeme pekný zvyšok dňa,Katarína Tkáčová a Julka Gabčová

      • PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

       20. 11. 2023

       JE TO TU - SPÚŠŤAME ĎALŠÍ ROČNÍK PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

       Priatelia, tešíme sa, že sa nám podarilo aj v tomto roku spustiť v poradí 5. ročník župného participatívneho rozpočtu.

       Zameraný je na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov s cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja.

       Prvou zmenou tohto ročníka je celková suma určená na projekty, ktorá je pre tento rok 100-tisíc eur.

       Druhou zmenou je výška finančného príspevku pre jednotlivé projekty, ktorá bude v maximálnej výške 4-tisíc eur.

       Objem finančných prostriedkov sa bude rozdeľovať podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva v Trnavskom kraji.

       Projekty bude možné predkladať do 31. novembra 2023.

       O všetkom podstatnom vás budeme informovať v najbližších dňoch, keďže nás budú čakať tradičné verejné stretnutia a úvodný online meeting.

       Nezabudnite sledovať okrem sociálnych sietí aj náš web www.tvorimekraj.sk, kde nájdete všetky dôležité informácie.

       Tak čo, máte už nápad na projekt, ktorý zlepší život v našom kraji?

       Tešíme sa na vaše nápady!

       #spolutvorimekraj

      • ZLATÉ NOŽNICE

       16. 11. 2023

       Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s profesionálnym kaderníkom a prezidentom Združenia kaderníkov a vizážistov Slovenska, Polatom Elalmisom z Hair Salonu Bratislava, pripravili aj tento rok Súťaž Skills Slovakia – súťaž o Zlaté nožnice „Ukáž, čo vieš“.  Súťaž je určená žiakom stredných škôl v odbore kaderník a vizážista, a my sme sa do nej prihlásili v kategórii Barbie vizáž. Terézia Gašová zo IV.B odbor Kozmetik si 10. novembra vyskúšala súťažnú atmosféru a aj to, aké je predvádzať svoju prácu na veľkom podujatí pod drobnohľadom známych osobností v odbornej porote (Lucia Sládečková, Lenka Šóošová, Natália Lackovičová, Júlia Švehlová a predsedníčka poroty Žaneta Vrábelová). Každá takáto skúsenosť nás posúva vpred, aj keď sme sa neumiestnili, Terezka to v silnej konkurencii na móle s 22 spolusúťažiacimi  zvládla s prehľadom. O vlasy našej modelky sa postarala Helena Danielová z III.B KAD. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť pri nacvičovaní na súťaž a tiež za reprezentáciu našej školy a odboru KOZ a KAD.

       Marta Rosová, MOV

      • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

       13. 11. 2023

       Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na  rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

       dňa  22.11.2023 o 16,00 hod. v priestoroch, triedach školy. 

        

       Program Rodičovského združenia SOŠPRaS Senica

       1. Oboznámenie s výchovno-vzdelávacími problémami študentov, s prospechom a dochádzkou v jednotlivých triedach (školský poriadok na 2023/2024,  asc agenda,  ospravedlňovanie a uvoľňovanie žiakov, vysoká absencia,  neskorý  príchod na vyučovanie, svojvoľné odchody z vyučovania, fajčenie, poškodzovanie školského majetku..)
       2. Výber príspevku do ZRPŠ
       3.  2 % - možnosť venovať RZ (tlačivo na web stránke, alebo bude v zborovni)
       4. Aktivity školy (DOD, 75. výročie, oznamy o aktivitách na www. stránke  školy, exkurzie, súťaže, ....)
       5. Krúžková činnosť
       6. Možnosť - stravovanie v školskej jedálni
       7. Rôzne- podľa potreby tr. učiteľov

        

       Mgr. Katarína Mičová MBA

       riaditeľka školy

      • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠTUDENTSTVA

       16. 11. 2023

       Každoročne sa primátorom mesta oceňujú štyria študenti z každej senickej strednej školy.

       Ocenenie získavajú za svoje výnimočné výsledky v škole, na odbornom výcviku, v rôznych súťažiach ale aj za výnimočné schopnosti v rozmanitých súkromných záľubách.

       Je dôležité žiakov podporovať, tešiť sa s nimi z ich výsledkov a ich snahy aj primerane oceniť.

       Oceňovanie primátorom mesta je dlhoročná tradícia, ktorá sa uskutočňuje každý rok pri príležitosti

       17. novembra, teda ku Dňu študentstva.

       Tohto roku boli dňa 16.11.2023 v priestoroch DAV - u ocenení študenti Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica:

       Ľuboš Slovák 4.A

       Marek Černý 4.A

       Bianca Závracká 4.B

       Ondrej Brodňanský 3.B

       Sme hrdí na našich žiakov.

       Oceneným žiakom gratulujeme a pevne veríme, že budú vzorom pre ďalších našich žiakom.

       Súčasťou oceňovania študentov je aj Cena mládeže a tento rok ju získala kolegyňa z Obchodnej akadémie Senica, Mgr. Katarína Šaliková.

        

       Mgr. Alena Mrázková, koordinátor študentského parlamentu pri SOŠPRaS

      • NAŠE IMATRIKULAČKY

       15. 11. 2023

       Imatrikulácie sú takou vstupnou bránou do sveta stredoškolákov. Majú niekoľkoročnú tradíciu na všetkých stredných školách. Hlavným princípom je zloženie sľubu prvákov, a tým vlastne vstúpia právoplatne na stredoškolskú pôdu.

            Stredoškolská imatrikulácia je trošku iná ako na vysokej škole, ale pointa zostáva rovnaká. Priebeh je voľnejší, menej oficiálny a cieľom je zabaviť  sa a cítiť sa plnohodnotne a radostne.

            Dňa 15.11. 2023 sa uskutočnila imatrikulácia na našej škole. Zorganizovali ju študenti zo žiackej školskej rady.

       Vymysleli úlohy, ktoré boli súčasťou tohto prijímacieho konania nových prvákov do cechu stredoškolákov  a za absolvovanie všetkých podmienok získali od riaditeľky našej školy Mgr. Kataríny Mičovej, MBA. certifikát.

            Dúfame, že sa tohtoroční prváci v tento deň cítili dobre a zabavili sa. Bol to výnimočný deň venovaný našim nováčikom, ktorí plnili úlohy, boli uvoľnení a nerobili prieky.

            Pevne veríme, že svoj imatrikulačný sľub budú dodržiavať po celý čas svojho štúdia na tejto škole a ďakujeme im za skvelú spoluprácu.

        

       P.S. : PRIDAJ SA K NÁM !

       Žiacka školská rada hľadá nových členov, ktorí by chceli aktivizovať a inovovať študentský život na škole. V prípade záujmu sa s nami skontaktujte. 😊

      • ISIC karta

       15. 11. 2023

       Máš záujem o ISIC kartu alebo chceš prologovať - predĺžiť platnosť?

       Ako na to?

       ISIC klasik (od 6 rokov)

       – nový nečipový preukaz(+3 € doručenie kuriérom)

       10,00 (bez DPH: 10,00€)

       Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta/žiaka denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

       Preukaz platí 12 mesiacov odo dňa objednania preukazu. Preukaz objednaný dňa 3.1.2022 je platný do dňa 2.1.2023. Tento preukaz si môžete zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického roka, pričom v deň zakúpenia preukazu musí byť žiadateľ o preukaz študentom/žiakom denného štúdia na VŠ/SŠ/ZŠ – nie je postačujúce potvrdenie o prijatí, je potrebné sa preukázať potvrdením o zápise/štúdiu.

       Nezabudnite si pripraviť fotografiu rozmerov 26×32 mm a po doručení preukazu si ju nalepte na preukaz do poľa na to určeného. Na preukaz bez fotografie nemusia byť zľavy poskytnuté.

       Preukaz ISIC klasik neobsahuje bezkontaktný čip, preto ho NIE JE možné použiť ako čipovú kartu v rámci dochádzky alebo stravovania na škole, ani ako elektronickú peňaženku v doprave. Na základe platného vizuálu ISIC poskytujú dopravcovia zľavy na jednorazové cestovné lístky podľa ich platnej tarify.

       Viac informácií o preukaze aj zľavách ISIC nájdete na www.isic.sk.

        

       Klikni na:

       https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/isic-klasik/

        

        

      • Viac než len párty

       13. 11. 2023

       Halloween až po Halloweene? A prečo nie!? Zísť sa v školskom internáte v čo najvyššom počte býva  náročné, my sme sa ale rozhodli, že si poriadnu strašidelnú halloweensku párty jednoducho nemôžeme nechať ujsť. A tak sme si ju vo štvrtok 9. novembra zorganizovali. Teda, presnejšie, zorganizovali ju samotní žiaci, ktorí mali od prvotnej myšlienky až po program všetko vo svojej réžii. Na účastníkov čakali zábavné súťaže, v rámci ktorých hádali názvy hororových filmov či lúštili záhady podľa indícií. Každý úspech bol ocenený sladkou odmenou. Žiaci sa na párty riadne pripravili a mnohí prišli v strašidelných maskách a kostýmoch. Vrcholom párty bolo vyvolávanie duchov, kde si všetci spoločne posadali do kruhu. A aj keď sa skutočný duch nakoniec neobjavil, ukázalo sa, že cieľom bolo niečo celkom iné - zjednotiť sa a spolupracovať ako jeden tím, pretože práve v tom spočíva sila kolektívu. Všetci sa už teraz tešíme na novembrové imatrikulácie.  

        

       Mgr. Kovaríková Miroslava

       vedúca vychovávateľka školského internátu

      • Skills of the Future - Priprav sa na budúcnosť.

       13. 11. 2023

       Dňa 08.11.2023 sa v Bratislave konala konferencia Skills of the Future- Priprav sa na budúcnosť. 

       Aliancia pre Mladých v spolupráci s partnermi priniesla už 5.ročník konferencie Skills of the Future. Naši žiaci sa jej mali možnosť sazúčastniť online. Konferencia obsahovala množstvo motivačných prednášok a tém na diskusiu.

       Napríklad:  Stret generácií XYZ a ich kariérny príbeh vystúpi Oskar Baami, Ján Stareček a Eva Kováčová.

        

      • Olympiáda o verejnej správe

       13. 11. 2023

       Október 2023 preskúšal aj naše vedomosti o verejnej správe. Družstvo 4. B v zložení Kristína Závodská, Riccardo Zago, Matúš Kováčik a Erik Vašek sa zapojilo pod názvom Bojovníci do olympiády o verejnej správe. Otázky v online teste sa týkali predovšetkým volieb. Keďže mnohí z nás sme boli prvýkrát voliť, téma nás veľmi zaujala. Zistili sme však, že svoje vedomosti si musíme ešte doplniť, lebo sme sa umiestnili na 25. mieste zo 45 prihlásených tímov, získali sme 23 bodov z 30.  Umiestnenie nás potešilo, ale súčasne nás motivovalo k ďalšiemu štúdiu .

       Kristína Závodská, 4.B, kapitánka tímu Bojovníci

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

       10. 11. 2023

       Dňa 7.11.2023 sme sa s triedou 3.E a 4.B zapojili do finančnej olympiády. Absolvovali sme prvé otvorené kolo súťaže, ktoré bude prebiehať online do 2. februára 2024. V prvom kole sme si overili vedomosti z finančnej gramotnosti v dvadsiatich otázkach. Držíme si palce, aby sme postúpili do ďalšieho kola.

       Ing. Jarmila Adásková

      • STRETNUTIE ENERSOL

       10. 11. 2023

       10.11.2023 prebehlo prvé stretnutie v tomto školskom roku 2023/2024 s partnerskou školou - Strední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Praha.

       Privítali sme p. riaditeľa Jozefa Ležala a  zástupkyňu pre odborný výcvik p. Martinu Prknovú. Teší nás, že škola bude naďalej spolupracovať a riešiť problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia v projekte ENERSOL na medzinárodnej úrovni.

       Mgr. Mičová Katarína MBA

      • ČERVENÉ MAKY

       10. 11. 2023

       Na kabátoch a sakách nám dnes svietili červené maky, aby sme si pripomenuli statočnosť ľudí a skončenie 1. svetovej vojny.

       V rámci hodín etickej výchovy žiaci vyrobili červené maky pre svojich spolužiakov a učiteľov.

       Vedeli ste že, ....

       11.11.1918 o 11:11 hod zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiegne vo Francúzsku.

       Prečo červené maky?

       Kanadský vojenský lekár John McCrae (1872 - 1918) zložil v máji 1915, keď sa v oblasti západného Flámska zúčastnil na bitke o belgické mestečko Ypres, báseň o divých makoch na hroboch padlých. Na útrapy a bolesť ranených vojakov si nemohol zvyknúť, tlmil ich písaním básní.

       Očitý svedok seržant Cyril Allison opísal, že v to ráno, keď vial východný vetrík, sa červené maky medzi hrobmi akoby vlnili. Do svojej básne vpísal bolesť, ktorú prežíval, papierik s ňou zahodil.

       Okoloidúci dôstojník ho zodvihol a poslal do Anglicka, kde ju publikovali v časopise Punch 8. decembra 1915. Pre členku americkej asociácie Mladí kresťania Moiny Belly Michaelovú (1869 - 1944) sa báseň stala inšpiráciou - z divého maku urobila symbol obetí dovtedy najväčšieho vojnového konfliktu.

       "Padli, aby sme my žili".