• Aktuálne

      • Rozlúčka v internáte

       26. 6. 2023

       Blíži sa leto a aj naše deti sa už tešia na letné prázdniny. Tak ako každý školský rok, aj tento sme si zorganizovali športové popoludnie spojené s vyhodnotením VVČ za tento školský rok. Žiaci sa najskôr zabavili na rôznych súťažiach, ako je obliekanie podušky, pitie 0,5 l mlieka na čas, tancovanie v kruhu, hod do krabice a iné. V druhej polovici sme odmenili drobnosťami žiakov, ktorí boli počas školského roka aktívni a vzorní v správaní, vyhodnotili sme bodovanie izieb v čistote a poriadku a na záver všetci žiaci dostali sladkú odmenu - zmrzlinu. K tomu všetkému nám hrala príjemná hudba a ozýval sa smiech a radosť, že sa zasa jeden školský rok končí. 

     • POTULNÁ GALÉRIA
      • POTULNÁ GALÉRIA

       26. 6. 2023

       Dnes na našu školu prišla Potulná galéria. Žiaci a žiačky si užili zaujímavý progra o kritickom myslení, dezinformáciách, ale hovorilo sa aj o sile hoaxov.

       Ako hľadať pravdu a kde... to všetko netradičným spôsobom, v príjemnom prostredí školy.

      • Spájanie generácií

       22. 6. 2023

       Spájanie mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením bolo cieľom akcie, na ktorú boli pozvané naše žiačky - kozmetičky a kaderníčky spolu s majsterkami odborného výcviku Veronikou Šebestovou a Martou Rosovou.

       V Zariadení opatrovateľskej služby v Krajnom nás privítala 2.6.2023 pani riaditeľka Ing. Jana Sukupová a inštruktor sociálnej rehabilitácie Mgr. Peter Chalupa. Po krátkej prehliadke priestorov nás uviedli do ich tvorivej dielničky. Tu už bola  zorganizovaná aktivita s názvom Dámsky deň – Lady Day.

       Našou úlohou bolo vytvoriť najaktívnejším dámam v tomto zariadení kadernícky a kozmetický servis ktorý si bežne nedoprajú. Týmto milým paniam sa naše dievčatá snažili spríjemniť nielen deň ale ubrať im aj pár rôčkov. Za snahu, ochotu a profesionálny prístup si zaslúžia veľkú pochvalu. Na výsledky ich práce sme počuli zo všetkých strán len tie najlepšie odozvy, samotné dámy boli veľmi spokojné.

       Na záver tejto vydarenej akcie sme s dievčatami skonštatovali, že aj tento typ aktivít má svoj význam a nové dojmy a skúsenosti majú obohacujúci vplyv na všetkých zúčastnených.

       MOV Marta Rosová

      • Ústna časť záverečnej skúšky

       22. 6. 2023

       Ústne záverečné skúšky na škole začali. Je to dôležitý krok skúšky, po ktorom sa otvoria dvere do profesionálneho sveta.

       Ako prebieha táto časť skúšky?

       Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určí najmenej 25 tém a žiak má na odpoveď maximálne 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút. Záverečná skúška je verejná. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a časť z nich aj výučný list ako doklad o získanej kvalifikácii.

       Držíme všetkým palce!

      • MLADÝ TVORCA 2023

       21. 6. 2023

       Podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie je cieľom celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorá sa začala na výstavisku Agrokomplexu v Nitre.

       Na 30. ročníku predstaví naša škola (pod vedením MOV Končitej a Chocholáčkovej) počas troch dní svoje prednosti a možnosti štúdia  viac ako 80 škôl z celého Slovenska.

       Zámerom vystavovateľov je vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje výstava väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

       Program dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

        

       Výstava trvá od 20.06 do 23.06.2023 na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 09.00 -16.00 hod.

        

      • ŠI

       15. 6. 2023

       V školskom internáte vážne i veselo

       V mesiaci máj sme pre žiakov pripravili dve besedy na vážnu tému...

            Záchranár p. Zdeněk Babíček žiakom podal zaujímavú informácie o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych vážnych zdravotných ťažkostiach a úrazoch. Žiakov téma veľmi zaujala, najmä praktické ukážky, do ktorých sa aktívne zapájali.

            Mgr. Adriána Dvouletá z RÚVZ Senica prišla žiakom porozprávať o nebezpečných účinkoch používania drog. Drogy sú v dnešnej dobe vážnym problémom – hlavne pre teenagerov. Drogová závislosť je predovšetkým riešenie rôznych problémov, ktoré si nesie človek so sebou ešte predtým, než siahne po droge.

            Okrem týchto vážnych tém, sa žiaci vo voľnom čase  venujú rôznym športovým aktivitám. Teraz prebieha v školskom internáte volejbalový turnaj. Do súťaže sa zapojili 4 zmiešané družstvá. Vyskúšali sme si aj cvičný požiarny poplach s výborným časom 2:35.

            Okrem toho pripravujeme trocha oneskorený športový deň ku Dňu detí a na záver školského roka budeme spoločne grilovať. Takto spoločne ukončíme školský rok. Žiaci aj vychovávateľky sa už tešia na prázdniny. Dovidenia v septembri ...

      • Skills Slovakia Gastro junior METRO CUP 2023

       15. 6. 2023

       Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré dnes už právom patria medzi gastronomické umenie.  Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať  pritom z kulinárskych tradícií  svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ako ukázať šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu tohto odboru pred odbornou verejnosťou.

       Členovia  odbornej hodnotiacej komisie prijali úlohu hodnotiť  objektívne podľa stanovených kritérií a precízne vnímali predvedené technologické postupy, chuť hotových jedál, kombinácie použitých surovín, konzistenciu, vône a úpravy zhotovených jedál a múčnikov.  Boli nimi pre kuchárov - Peter Duranský, víťaz národného kola prestížnej súťaže Bocuse d´Or Slovakia2021,  Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC, Daniel Melicherik expert EuroSkills. V odbore cukrár náročnú úlohu predsedu komisie vykonávala Mgr. Jozefína Zaukolcová , predsedníčka Klubu cukrárov SZKC a porotkyňa v TV relácii „Pečie celé Slovensko“  a členmi  Michal Baniar  a Bc. Viera Sebíňová.

        

       Ďakujeme našim študentom za reprezentáciu školy a prípravu MOV na súťaž.

      • POME SENICA

       12. 6. 2023

       Študentský parlament mesta Senica, ako hlavný organizátor usporiadal dňa 9.6.2023 v rámci stredných škôl rôzne športové súťaže s názvom  „Pome Senica“.

       Naša škola sa zúčastnila súťaženia vo volejbale, futbale a vybíjanej.

       Vo vybíjanej nás reprezentovali žiačky: Eva Blanáriková - kapitánka, Sofia Kovářová, Helena Danielová, Vanesa Balážová, Eliška Reháková, Ester Kaňová, Laura Mrázová, Vanesa Malá. Držali sme sa hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa´´. Napriek  4. miestu naše družstvo nesklamalo.

       Žiaci 4.A (Barkóciová Liana, Berkyová Michaela, Černeková Martina, Iuras Janko, Lakatoš Dominik, Tomek Tomáš, Kelemenová Martina, kapitánka: Hamplová Sofia) odboru cukrár- kuchár sa odvážne sa postavili silnej konkurencii volejbalistov ostatných stredných škôl zo Senice.

        

       Vo futbale : Polakovič Pavel, Horák Marcel, Bartoš Adam, Hudec Jakub, Kubinec Sebastián, Króča Patrik, Matiašovský Patrik, kapitán: Kadlečík Luboš.

       Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa šťastia pri záverečných skúškach.

      • ODBORNÁ EXKURZIA

       9. 6. 2023

       Dňa 9.6.2023 sa uskutočnila odborná exkurzia do senickej pekárne Faun.

       Ďakujeme za výklad, zaujímavosti o pečení, zariadení, chodu prevádzky, ktorý si mali možnosť vypočuť a vidieť žiaci odboru kuchár-cukrár.

        

      • MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM PRE MATURANTOV

       9. 6. 2023

       POSLEDNÝ MESIAC

       Maturanti, registráciu o motivačné štipendium 9 000 eur si môžete podať iba do 30.6.2023.

       Maturuješ v tomto školskom roku?

       Pokračuješ v štúdiu na slovenskej vysokej škole?

       Ak áno, poď na stránku https://stipendia.portalvs.sk/ .

       Registrácia a podanie žiadosti Ti zaberie iba pár minút, ale výsledok stojí za to.

       Úspešný uchádzač získa 300 eur na mesiac počas prvých 3 rokov VŠ. Štipendium nie je účelovo viazané. Poberať ho budeš môcť aj počas Erasmus pobytu.

       Tento rok udelíme celkovo 1550 štipendií.

       Šancu máš aj Ty!